Print

Selectie formator de limba engleză (terminologie juridică)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea selectării unui formator de limba engleză (terminologie juridică) care să participe la sesiunile de formare profesională derulate în cadrul proiectului “Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (Grant Agreement no. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6863- “Training the judges in the field of securing the rights of the EU citizens within the criminal proceedings”) până la data de 04.04.2017, ora 13.00, conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular

Pentru informații suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice.