Print

Servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea unei campanii de informare publică în cadrul proiectului ,, Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, organizată prin mijloace electronice.

Anunț de participare | Referat de oportunitate