Print

Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 10 servicii de probațiune din subordinea Direcției Naționale de Probațiune.

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția de Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 10 servicii de probațiune din subordinea  Direcției Naționale de Probațiune.

Invitatie | Anexa | Draft contract | Formular de oferta