Print

Servicii de întreţinere/mentenanţă echipamente climă camera serverelor.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de întreţinere/mentenanţă echipamente climă camera serverelor.

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular ofertă | Formular propunere tehnică | Clarificare