Print

Servicii de traducere din limba română în limba engleză și invers a unor documente prevăzute în activitățile Proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze „Servicii de traducere din limba română în limba engleză și invers a unor documente prevăzute în activitățile Proiectului Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2