- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Servicii traducere în/din limba arabă – reluare procedura

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră pentru atribuirea contractului având ca obiectservicii traducere  în/din limba arabă”- cod  CPV 79530000-8 ”.

Invitatie [1] | Documentatie de atribuire [2] | Formulare [3]