- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Sistemul penitenciar din România

Transmisiunea LIVE a luat sfârșit la ora 12:30

SISTEMUL PENITENCIAR DIN ROMÂNIA:
MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DETENȚIE
ȘI REDUCEREA SUSTENABILĂ A SUPRAAGLOMERĂRII

 


 

Scopul
Ministerul Justiției dorește informarea publicului cu privire la situația sistemului penitenciar din România și prezintă Planul de Acţiune Sectorial pentru Îmbunătățirea Condiţiilor de Detenţie   [2]adoptat împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor la 30.06.2016 şi intrat in vigoare la 01.07.2016.

Planul Sectorial pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Detenţie este adus în atenţia publicului în scopul îmbunătăţirii reformei sistemului penitenciar, în particular a condițiilor de detenţie şi a reducerii sustenabile a populației carcerale. Punctele de vedere exprimate vor contribui la definitivarea unui pachet de măsuri integrate, pe termen scurt, mediu și lung.

Procesul de informare și consultare se realizează în paralel cu analiza efectuată de Ministerul Justiției și partenerii săi instituționali cu privire la posibile propuneri legislative sau de modificare a cadrului legislativ existent aplicabil sistemului penitenciar.

Grupul țintă
Cetățeni, organizații non-guvernamentale naționale și internaționale precum și experți în domeniul sistemului penitenciar.

Perioada consultării
De la 26/07/2016 la 09/09/2016

Întâlniri regionale
În perioada 01-08/09/2016 vor avea loc întâlniri regionale la Timișoara (01.09.2016), Cluj (02.09.2016), Iași (06.09.2016), Craiova (07.09.2016) și București (08.09.2016) cu parteneri instituționali și ONG-uri.

Alte detalii referitoare la întâlniri vor fi publicate în timp util pe website.

Transmiterea contribuțiilor
Toate contribuțiile vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiției, împreună cu un rezumat al contribuțiilor rezultat din procesarea și analizarea contribuțiilor individuale.
Contribuțiile pot fi transmise pe adresele de email:
• Pentru persoanele fizice (cetățeni, experți): reformapenitenciare@just.ro [3]
• Pentru organzații non-guvernmentale: ong-reformapenitenciare@just.ro [4]

Documente relevante
Document de context: Sistemul penitenciar din România: Măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenţie şi reducerea sustenabilă a supraaglomerării [5]

Planul de Acţiune pentru Îmbunatăţirea Condițiilor de Detenţie (1 iulie 2016) [2]

Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019 [6] adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 389 din 27 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 16/07/2015.

Contact
Ministerul Justiției
contact-penitenciare@just.ro [7]

Etape ulterioare

Procesul de informare și de consultare a publicului oferă părților interesate posibilitatea de a contribui cu sugestii pentru o bună implementare a măsurilor de reformă a sistemului penitenciar.

În urma propriei analize și a rezultatului procesului de informare și de consultare, Ministerul Justiției va propune un pachet de măsuri administrative și legislative.

Detalii întâlniri regionale:

Timișoara (01.09.2016)
Locație: Consiliul Județean Timiș, blvd. Revoluției din 1989, nr. 17 A, Sala Revoluției, etajul 1
Capacitatea maximă a sălii: 100 de persoane
În limita locurilor disponibile, vă rugăm confirmați participarea la adresa protocol@just.ro până la 26.08.2016

Agendă [8]

Cluj (02.09.2016)
Locație: Instituția Prefectului Județul Cluj, Blvd.21 Decembrie 1989, nr. 58, Cluj-Napoca, Sala Mare
Capacitatea maximă a sălii: 100 de locuri
În limita locurilor disponibile, vă rugăm confirmați participarea la adresa protocol@just.ro până la 29.08.2016
Agendă [9]

Iași (06.09.2016)
Locație: Instituția Prefectului Județul Iași, Str. Anastasie Panu, nr. 60, Sala Mare
Capacitatea maximă a sălii: 270 de persoane
În limita locurilor disponibile, vă rugăm confirmați participarea la adresa protocol@just.ro până la 02.09.2016

Agendă [10]

Craiova (07.09.2016)
Locație: Instituția Prefectului Județul Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova, Sala de ședințe
Capacitatea maximă a sălii: 200 de locuri
În limita locurilor disponibile, vă rugăm confirmați participarea la adresa protocol@just.ro până la 05.09.2016

Agendă [11]

București (08.09.2016)
Locație: Instituția Prefectului Municipiului București, Piața Presei Libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, Sala de conferințe
Capacitatea maximă a sălii: 50 de locuri
În limita locurilor disponibile, vă rugăm confirmați participarea la adresa protocol@just.ro până la 06.09.2016

Agendă [12]

Sistemul penitenciar în cifre


Număr persoane private de libertate (30.06.2016): 28.234
Număr persoane private de libertate raportat la 100.000 locuitori: 144  (124 media europeană, 125 (Bulgaria), 133 (Spania), 139 (Portugalia), 142 (Serbia), 186 (Slovacia), 183 (Ungaria), 189 (Polonia)
Număr personal care lucrează cu deţinuţii (30.06.2016): 8.490
Cost mediu persoană privată de libertate : 783,80 lei/lună

Buget ANP PIE [13]

Sistemul de probaţiune în cifre


Număr persoane aflate în supraveghere (30.06.2016): 50.000
Număr persoane aflate în supraveghere raportat la 100.000 locuitori (2014): 2,8 (6,6 media europeană)
Încărcătura medie de dosare/consilier de probaţiune: 13 (Marea Britanie), 45 (Belgia), 30 (Estonia), 140 (România)
Număr consilieri de probaţiune: 355
Cost mediu persoană aflată în supraveghere: 48 lei/lună

Buget DPB PIE [14]

Alte documente relevante


Legea nr. 254/2013 [15] privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Regulamentul [16] privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 293/2004 [16] privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Hotărârea nr. 1849 [17] din 28 octombrie 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Ordonanța de Guvern nr. 26/22 iulie 1994 (republicată) [18] privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
OMJ 1792/C/2013 [19] pentru aprobarea criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare
OMJ 3541/C/23 octombrie 2012 [20] pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
Cauza Iacov Stanciu împotriva României, [21] hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 10 iulie 2012

Carta Albă [22] privind suprapopularea în penitenciare (traducere neoficială)