Print

Situația obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții – Administrația Națională a Penitenciarelor

Situația, la data de 3 mai 2018, cuprinzând: obiectivul de investiție, tipul lucrărilor, stadiul și data de finalizare, poate fi consultată accesând lista obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții.

Menționăm faptul că lista prezentată cuprinde obiectivele și lucrările finanțate de la:  Bugetul de stat (subvenții de la bugetul de stat și venituri proprii) - Titlul XIII “Active nefinanciare”, precum și prin Mecanismul Financiar Norvegian (fonduri externe nerambursabile).

De asemenea, se intenționează finanțarea, din fonduri externe rambursabile, a obiectivelor „P 47 Berceni” şi „P 48 Unguriu”, prevăzute în Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe rambursabile, aprobat la data de 5 decembrie 2017.