Print

Solicitare de ofertă în vederea achiziționării serviciilor bancare pentru gestionarea financiară a sumelor de bani administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți până la data de 10.04.2017, ora 17.00, oferta dumneavoastră de preț, în vederea achiziționării, prin cumpărare directă, a serviciilor bancare prezentate în Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formulare | Model de contract | Clarificare 1 | Clarificare 2 | Clarificare 3