Print

Solicitare de ofertă pentru ”achiziționarea de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 – „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider”, cod SIPOCA 55

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 - "Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider", cod SIPOCA 55.

Invitatie | Specificații tehnice | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara | Clarificare