Print

Solicitare de ofertă pentru „servicii de colectare a deşeurilor

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 21.12.2016 ora 15.00 la studiul de piaţă având ca obiect „servicii de colectare a deşeurilor ”- cod CPV 90511000-2, pentru perioada 01.01- 31.12.2017.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnica