Print

Solicitare de ofertă pentru “Servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale, precum şi a celor reciclabile” pentru perioada (estimat) 01.01-31.12.2018

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteti oferta dumneavoastră de preţ până în data de 18.12.2017 pentru atribuirea contractului  avand ca obiect

Servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale, precum şi a celor reciclabile” pentru perioada (estimat) 01.01-31.12.2018.

Invitatie   | Caiet sarcini | Formular oferta  | Formular propunere tehnica