Print

Solicitare de ofertă pentru servicii drept de utilizare şi actualizare program de legislaţie şi jurisprudenţă pentru Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 04.03.2016, ora 12.00 în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii drept de utilizare şi actualizare program de legislaţie şi jurisprudenţă pentru Ministerul Justiţiei, cod CPV 72268000- 1, pentru perioada (estimat) 15.03.-31.12.2016, conform cerinţelor tehnice anexate.”

Solicitare de oferta | Caiet de sarcini |Formular de oferta | Grila evaluare porogram legislativ