Print

Solicitare de ofertă servicii de instruire (și cazare) destinate specialiștilor din justiție implicați în pregătirea și implementarea de proiecte IT, parte a Componentei 1 – Activitatea 7 a Proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”

Solicitare de ofertă servicii de instruire (și cazare) destinate specialiștilor din justiție implicați în pregătirea și implementarea de proiecte IT, parte a Componentei 1 – Activitatea 7 a Proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin intermediul programului de finanțare RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie de participare | Propunere financiara si tehnica | Caiet de sarcini | Clarificare | Erata | Clarificare 2