Print

Solicitare de ofertă servicii întreţinere ascensoare pentru perioada ianuarie –decembrie 2017

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.01.2017 orele 17.00, conform Caietului de sarcini anexat, în vederea achiziţionării de servicii de întreţinere a ascensoarelor din incinta Ministerului Justiţiei, pentru perioada  16 ianuarie –31 decembrie 2017

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Anulare studiu de piata