Print

Solicitare ofertă achiziţie piese de schimb pentru echipamentele IT aflate în dotarea Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 05.12.2017 orele 14.00în vederea achiziţionării următoarelor piese de schimb pentru echipamente IT.

Invitatie | Formular oferta financiara | Clarificare / Anexa clarificare  |