Print

Solicitare ofertă pentru Achiziţionare lucrari de specialitate juridica necesare Serviciului Documentare din Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru  achiziţionare lucrări de specialitate juridică, cod CPV  22113000-5.

Invitatie | Formular Oferta