Print

Solicitare ofertă privind achiziționarea ’’serviciilor de recertificare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008’’

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 03.03.2016, ora 16.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’servicii de recertificare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008’’.

Invitație | Caiet de sarcini | Formular ofertă