- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Strategia Națională Anticorupție – Concluziile reuniunilor platformelor de cooperare

Ministerul Justiţiei monitorizează cu atenție felul în care sunt implementate măsurile Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA).

Declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile sunt principalele teme de evaluare pentru anul 2017 cu care au fost de acord membrii celor patru platforme ale SNA din care fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai autorităţilor independente, ai instituţiilor anticorupţie, ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au condus reuniunile platformelor ce au avut loc în săptămâna care s-a încheiat. În deschidere, aceștia au subliniat faptul că măsurile din Strategia Naţională Anticorupţie sunt obligatoriu de îndeplinit. Aceste măsuri au fost asumate atât la nivel intern, cât și pe plan extern, fiind monitorizate în mod constant de Comisia Europeană, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

O parte dintre membrii platformelor SNA au prezentat măsuri importante pe care le-au luat în cadrul propriilor instituţii printre care se numără procedurile concrete prin care este protejat avertizorul în interes public și felul în care vor fi evaluate incidentele de integritate.

Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție asigurat de Ministerul Justiției urmează să formeze echipe de experți, desemnați de membrii platformelor, care vor evalua, pe teren, felul în care sunt adoptate aceste măsuri de consolidare a integrității și reducere a vulnerabilităților la corupţie.

În baza vizitei de evaluare, echipele de experţi întocmesc rapoarte de evaluare şi recomandări care sunt ulterior prezentate instituţiei vizate. Noutatea adusă de SNA 2016-2020 este introducerea unei proceduri de conformitate astfel că, în termen de 12 luni de la publicarea raportului de evaluare pe portalul strategiei, instituția evaluată transmite secretariatului tehnic al SNA un raport privind măsurile concrete adoptate în vederea implementării recomandărilor formulate. Pe baza acestei contribuții, secretariatul tehnic elaborează un addendum care conține recomandările pentru la raportul de evaluare, care de asemenea devine public.

Unul dintre mecanismele cu caracter permanent, care asigură realizarea unei evaluări a progreselor înregistrate, este cel al misiunilor tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice de la nivel central și local. Acest mecanism a fost preluat din SNA 2012-2015, valoarea lui adăugată fiind recunoscută la nivel internațional.

Informaţii de background:

Biroul de presă al Ministerului Justiției