PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ POST-ADERARE

(MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN, PROGRAME SPECIFICE ALE C.E., FONDURI EUROPENE)

 FINALIZATE

(SELECȚIE)

Mai jos este prezentată o selecție de proiecte finalizate, cu finanțare externă nerambursabilă post-aderare.

Lista completă a proiectelor finalizate poate fi accesată aici: finanțare externă nerambursabilă post-aderare și pre-aderare.

 I. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014

 Ministerul Justiției este Operator de Program pentru următoarele programe de finanțare aferente sectorului „Justiție și afaceri interne”:

 1. RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” – 15 proiecte
 2. RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” – 6 proiecte
 3. RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” – 3 proiecte

Pentru mai multe informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 se poate consulta pagina MJ dedicată programelor http://ngw.just.ro/, a finanțatorului http://www.eeagrants.org/, dar și a Ministerului Fondurilor Europene http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.

 II. FONDURI EUROPENE

1.Proiectul „Implementarea portalului N-Lex”

Buget: 20.443.694 Lei (din care 14.013.822,50 Lei finanțare externă nerambursabilă +  2.473.027,50 Lei cofinanțare națională + 3.956.844 Lei cheltuieli neeligibile - TVA)

Contractori: În cadrul proiectului au fost derulate următoarele proceduri de achiziție în conformitate cu O.U.G. 34/2006, în urma cărora:

 • s-a atribuit un contract către societatea Romsys S.R.L. în asociere cu Centrul Teritorial de Calcul Piatra Neamț, având ca obiect dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație și furnizarea unei baze de date naționale legislative, precum și a echipamentelor hardware și a licențelor necesare în acest scop, în valoare de 19.288.199,95 lei (TVA inclus);
 • s-a atribuit un contract către societatea Technology Network Services S.R.L. în asociere cu Quantrio Consulting S.R.L., având ca obiect testarea externalizată a funcționării aplicației electronice de legislație dezvoltate în cadrul proiectului,         în valoare de 837.000 lei (TVA inclus).

Durata: octombrie 2012 – februarie 2015

Obiectiv:

 • Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate către cetățeni și alinierea la standardele europene prin dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație care să permită în mod gratuit accesul cetățenilor și al altor entități la o bază de date legislativă națională, precum și interconectarea aplicației electronice de legislație cu portalul european de legislație N-Lex.

Rezultate:

 • A fost dezvoltată aplicația electronică de legislație (Portalul legislativ: legislatie.just.ro), gestionată de Ministerul Justiției, care permite accesul gratuit al cetățenilor și al entităților publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul Uniunii Europene (ca urmare a interconectării acesteia cu portalul european de legislație N-Lex) la o bază de date legislativă națională, în formă actualizată și consolidată.

2. Proiectul„Platformă e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România”

Buget: 18.596.153,52 Lei (din care 8.326.520 Lei finanțarea nerambursabilă + 10.269.633,52 Lei cofinanțarea națională și alte cheltuieli neeligibile)

Contractor: Siveco România S.A., în parteneriat cu East European Business Architects S.R.L.

Perioada de implementare: ianuarie 2012 – ianuarie 2014

Obiectiv:

 • Dezvoltarea unei platforme de e-Learning care să permită furnizarea unor soluții de învățământ pentru sistemul judiciar, cu conținut specific, prin mijloace electronice, disponibile on-line;
 • Dotarea cu o serie de echipamente hardware și software a beneficiarilor direcți ai proiectului care să susțină funcționarea sistemului de e-Learning dezvoltat (MJ, Înalta Curte de Casație și Justiție, Tribunalul București și judecătoriile de sector, Curtea de Apel București, Institutul National al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Curtea de Apel Timișoara).

Rezultate:

 • A fost dezvoltat și pus în producție sistemul informatic de e-Learning care asigură furnizarea de servicii electronice de instruire on-line, permițând accesul la o serie de module de cursuri interactive cu conținut specific, de interes pentru sistemul judiciar, precum și la alte informații relevante.
 • Au fost livrate și instalate la nivelul instituțiilor beneficiare echipamentele hardware și software (licențe, servere, computere etc.).

3. Proiectul „Analiză independentă privind eficiența sistemului judiciar”

Buget: 3.367.492 Lei (din care 2.839.586,50 Lei finanțare externă nerambursabilă + 501.103,50 Lei cofinanțare națională + 26.802 Lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA)

Proiectul a fost implementat împreună cu Banca Mondială în calitate de consultant, contractul de consultanță dintre Ministerul Justiției și această organizație fiind încheiat în temeiul art. 14 lit. c) din OUG 34/2006 și având o valoare totală de 3.268.185 lei.

Durata: februarie 2012 – martie 2013

Obiectiv:

 • Realizarea unei analize a eficienței sistemului judiciar în ansamblul său din punct de vedere al organizării și funcționării instituțiilor sistemului judiciar, al managementului resurselor umane și materiale și al proceselor suport ale sistemului (de exemplu, eficiența administrării sistemului IT), în vederea dezvoltării sustenabile a sistemului judiciar și a fundamentării viitoarelor politici publice în domeniul justiției.

Rezultate:

 • A fost efectuată analiza eficienței sistemului judiciar, aceasta conținând recomandări în cele mai importante domenii de interes pentru îmbunătățirea directă a performanței administrative a sistemului, și anume: organizarea și funcționarea instituțiilor, utilizarea resurselor umane și financiare alocate, sistemul informatic. Totodată, analiza are în vedere dezvoltarea unui sistem de identificare, prevenire și tratare a riscurilor la nivelul întregului sistem judiciar.

III. PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMELE SPECIFICE ALE COMISIEI EUROPENE

 1. Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de solicitant/coordonator

A. Programul specific „Prevenirea și combaterea criminalității”

 1. Proiectul „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania);

Buget: 268.042 Euro (grant de la Comisia Europeană 241.237,8 Euro + 26.804,2 Euro cofinanțare parteneri – din care 10.940,6 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: septembrie 2014 –  decembrie 2016

Obiectiv:

 • creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta împotriva criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere.

Rezultate:

 • au fost organizate 4 sesiuni comune de lucru la care au participat 67 de specialiști în domeniu (procurori, polițiști, investigatori financiari, experți în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni etc.);
 • a fost elaborat un ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ghidul a fost tipărit în 500 de exemplare, distribuit în rândul specialiștilor în domeniu din statele partenere, atât în format hard copy, cât și în versiune electronică, înlesnind astfel accesul la informații pentru un număr mare de specialiști. Totodată, ghidul a fost publicat pe website-ul creat în cadrul proiectului https://anabi.just.ro/, la secțiunea dedicată practicienilor;
 • au fost organizate 6 sesiuni comune de formare profesională pe parcursul cărora au fost instruiți 147 de specialiști în domeniul recuperării creanțelor (procurori, polițiști, investigatori financiari, experți în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, judecători etc.);
 • au fost organizate două conferințe internaționale pentru un număr total de 75 de specialiști în domeniu, în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele proiectului, precum și recomandări privind aplicarea unor mecanisme eficiente de implementare a legislației europene și de utilizare eficace a instrumentelor de cooperare între statele membre partenere;
 • a fost creată pagina web oficială a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (https://anabi.just.ro/), ce conține informații utile pentru practicienii în domeniu.

  B. Programul specific „Justiție Civilă”

 1. Proiectul „Îmbunătățirea cooperării dintre judecătorii și notarii publici în materie civilă cu caracter transfrontalier”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ), precum și doi parteneri asociați, respectiv Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (Conseil des Notariats de l Union Europeenne - CNUE) și Consiliul Național al Notariatului Italian (Fondazione Italiana per il Notariato)

Buget: 283.082,28 Euro (226.465,82 Euro grant de la Comisia Europeană + 56.616,46 Euro cofinanțare națională, din care 21.617,46 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • îmbunătățirea contactului, schimbului de informații și de bune practici dintre notarii publici și instanțele judecătorești cu privire la aplicarea instrumentelor legislative europene adoptate în domeniul dreptului familiei și dreptului civil în temeiul art. 81 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Rezultate:

 • Au fost organizate 2 conferințe pentru lansarea și închiderea proiectului. Totodată, au avut loc 6 sesiuni de instruire la București, Cluj, Iași și Timișoara, pe parcursul cărora au fost instruiți 262 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat de proiect (judecători, notari, reprezentanți ai Autorității centrale etc.);
 • Au fost elaborate două ghiduri care conțin informații utile pentru familiarizarea specialiștilor din cadrul Statelor Membre partenere cu instrumentele juridice și procedurile aplicabile în domeniul dreptului internațional privat al familiei și al Cele două lucrări de specialitate au fost traduse în limbile franceză, germană și engleză și tipărite în câte 1.000 de exemplare, în vederea distribuirii către practicieni.

 C. Programul specific „Justiție Penală”

 1. Proiectul „Drink and Drive - Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Direcția Națională de Probațiune, Stichting Reclassering Nederland (Dutch Probation Service – Olanda), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (Association for Addiction and Probation / Mental Health – Olanda)

Buget: 244.749,48 euro (195.799,58 Euro grant de la Comisia Europeană și 48.949,90 Euro cofinanțarea partenerilor, din care 11.820,20 Euro contribuția MJ, iar 13.392,40 contribuția DNP)

Perioada de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • Elaborarea unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, care să contribuie la reducerea riscului de recidivă în ceea ce privește săvârșirea unor astfel de infracțiuni.

Rezultate:

 • A fost elaborat programul specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice;
 • Au fost organizate sesiuni de formare profesională pentru specialiștii români cu privire la implementarea programului creat în cadrul proiectului;
 • A fost elaborat un ghid de bune practici privind elaborarea și punerea în practică a unor astfel de programe, care a fost pus la dispoziția specialiștilor interesați din statele membre.

 D. Programul Specific „Justiție Penală” – cererea specială de proiecte e–Justiție

 1. Proiectul Dezvoltarea utilizării de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de comunicare a citațiilor și inserarea în cadrul portalului instanțelor a unui motor de căutare generală”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Buget alocat: 632.300 Euro (500.000 Euro grant de la Comisia Europeană și 132.300 Euro cofinanțare națională)

Contractor: SC INDACO SYSTEMS SRL

Perioadă de implementare: martie 2011 - martie 2013

Obiectiv:

 • Dezvoltarea de instrumente electronice și proceduri informatizate care vor facilita accesul la informații referitoare la cauzele aflate pe rolul instanțelor din România, atât pentru cetățenii români, cât și pentru cetățenii altor State Membre. Astfel, proiectul vizează punerea la dispoziția cetățenilor UE a unei variante îmbunătățite a portalului instanțelor, prin prisma comunicării electronice a citațiilor pentru persoanele al căror domiciliu nu este cunoscut, precum și prin inserarea unui motor de căutare generală.

Rezultate:

 • A fost îmbunătățit Portalul instanțelor de judecată prin introducerea unui motor de căutare generală și prin dezvoltarea unui modul care permite publicarea online a citațiilor pentru persoanele al căror domiciliu necunoscut.

 E. Programul Specific “Prevenirea și Combaterea Criminalității”

 1. ProiectulÎntărirea capacității ARO-urilor (Assets Recovery Offices) și a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalității economice și în recuperarea creanțelor

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Franța - Școala Națională a Magistraturii și Ministerul Justiției (Franța), Biroul Național de Investigații (Ungaria) și Biroul de recuperare a creanțelor (Olanda)

Buget: 344.266 Euro (309.839 Euro grant de la Comisia Europeană + 34.427 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care 11.339 Euro  contribuția MJ)

Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • creșterea eficienței birourilor de recuperare a creanțelor și a organelor judiciare din Statele Membre partenere prin intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere;
 • îmbunătățirea cooperării între ARO-urile nou înființate din Statele Membre partenere în domeniul luptei împotriva criminalității economice și recuperării creanțelor cu dimensiune europeană.

Rezultate:

 • Au fost organizate 2 conferințe (de deschidere și de închidere) la București la care au participat aprox. 80 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat de proiect (judecători, procurori, membri ai oficiilor de recuperare a creanțelor, polițiști, membri ai oficiilor de prevenire si combatere a spălării banilor, atât din România, cât și din statele membre partenere etc.);
 • Au fost organizate patru sesiuni de lucru în Franța, Olanda, Ungaria, România în vederea schimbului de bune practici si intensificării cooperării între membrii birourilor de recuperare a creanțelor din statele membre partenere;
 • Au fost organizate patru sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 110 specialiști din statele membre partenere;
 • A fost elaborat în limbile română, engleză, franceză, olandeză și maghiară ghidul pentru investigațiile financiare în domeniul identificării, sechestrării și recuperării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

F. Programul specific „Justiție 2014-2020”

 1. Proiectul„Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația);

Buget: 297.027,28 Euro (grant de la Comisia Europeană 237.621,82 Euro + 59.405,46 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46  Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: noiembrie 2015 –  ianuarie 2018

Obiectiv:

 • Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale).

Rezultate:

 • S-a realizat formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie - 6 sesiuni comune de formare pentru 169 de judecători români, croați și germani;
 • S-a elaborat și diseminat un ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare, în limbile română și engleză.
 1. Proiectul „Seminar European – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania, Academia Judiciară din Croația, Ministerele Justiției din Republica Letonia și Ungaria (parteneri) și Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și Oficiul Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați)

Buget: 194.657,34 Euro (grant de la Comisia Europeană 155.725,87 Euro + 38.931,47 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46  Euro contribuția MJ)

Durata: octombrie 2016 – decembrie 2018

Obiective:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor în drept, cu competențe în dreptul familiei, din Statele Membre UE, cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil și în același timp consolidarea încrederii reciproce între profesioniștii anterior menționați.

Rezultate:

 • A fost organizat un seminar european privind cooperarea internațională în materie civilă, la care au participat aproximativ 200 de judecători, avocați, executori judecătorești, mediatori etc. din toate Statele Membre UE.
 • A fost elaborat și diseminat un manual adaptat nevoilor practicienilor, pe baza materialelor utilizate la seminar, ajustate pentru a fi utilizate în activitatea curentă, cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil.

Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de partener

A. Programul specific „Justiție 2014-2020”

 1. Proiectul „Building on ECLI (BO-ECLI)”

Solicitant/ Coordonator: Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din cadrul Ministerului de Interne din Olanda

Parteneri: Alma Mater Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice (Estonia),  Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia),    Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), Universitatea din Torino (Italia).

Buget: 1.099.475,45 Euro (777.462,95 Euro grant de la Comisia Europeană și 322.012,50 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 1.073,52 Euro)

Perioada de implementare: octombrie 2015 – octombrie 2017

Obiectiv:

 • implementarea la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) a codului unic de identificare (ECLI – European Case Law Identifier) și, ulterior, interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la jurisprudența UE.

Rezultate:

 • Implementarea ECLI în Italia, Estonia, Croația, Cehia și Belgia și conectarea acestor baze de date la motorul de căutare ECLI din cadrul Portalului e-Justiție;
 • S-a dezvoltat software cu surse deschise pentru detectarea și standardizarea referințelor la legislație și jurisprudență națională și europeană.
 • S-a analizat utilizarea actualului standard ECLI, precum și s-a elaborat structura versiunii 2.0 a acestuia;
 • S-a realizat un raport detaliat cu privire la situația de fapt în Statele Membre UE referitoare la publicarea online a hotărârilor judecătorești, în baza căruia s-au elaborat linii directoare în acest domeniu.