Print

ring-binder-1507356


Raportul "Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei", adoptat de către CEPEJ

Raportul CEPEJ ediția 2018  - Sisteme judiciare europene (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Sisteme judiciare europene (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Prezentare generală (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Sisteme judiciare europene (EN)

 Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Prezentare generală (EN)

ediţia 2014 (date din 2012) EN

ediţia 2012 (date din 2010) EN / FR

ediţia 2010 (date din 2008) RO / ENFR

ediţia 2008 (date din 2006) RO / EN

ediţia 2006 (date din 2004) RO


Raportul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), Consiliul Europei

Raport de follow-up referitor la Raportul ad hoc privind ROMANIA (Regula 34) - (Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 17-21 iunie 2019) RO / EN

Raport interimar de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori ( Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 17-21 iunie 2019, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Raportul ad hoc privind ROMÂNIA (Regula 34) - ( Adoptat de GRECO la cea de-a 79-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 19-23 Martie 2018) RO / EN

Raport de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori ( 4 - 8 decembrie 2017, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Addendum la cel de-al doilea Raport de conformitate  a România "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)" - "Transparența finanțării partidelor politice" (24 martie 2017 - 18 aprilie 2017, a treia runda de evaluare) RO/EN

Raport de evaluare a României - Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raportul interimar  de conformitate al României, "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (12 - 16 octombrie 2015, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Al doilea Raport de conformitate a României, ”Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (decembrie 2014, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de conformitate privind România, ”Incriminări (ETS 173 şi 191, GPC 2)” - ”Transparenţa finanţării partidelor” (decembrie 2012, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de evaluare a României privind Incriminările (ETS 173 şi 191, GPC 2), (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice, (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR


 

Raportul anual de activitate al Ministerului Justiţiei

20182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 /2007 / 2006 / 2005 / 2004


 

                               Raportul anual de activitate al Direcției Naționale de Probațiune

                            201820172015


 

Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ministerul Justiției

 

201820172016 / 2015 /2014 / 2013 / 2012/ 2011 /2010 /2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005/ 2004

 


 

Raportul anual privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014/ 2013 / 2012 / 2011

 


 

Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici

2015