- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Rapoarte

ring-binder-1507356 [1]


Raportul "Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei", adoptat de către CEPEJ

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Sisteme judiciare europene (EN [3])

 Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Prezentare generală (EN [4])

ediţia 2014 (date din 2012) EN [5]

ediţia 2012 (date din 2010) EN [6] / FR [7]

ediţia 2010 (date din 2008) RO [8] / EN [9]FR [10]

ediţia 2008 (date din 2006) RO [11] / EN [12]

ediţia 2006 (date din 2004) RO [13]


Raportul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), Consiliul Europei

Raportul ad hoc privind ROMÂNIA (Regula 34) - ( Adoptat de GRECO la cea de-a 79-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 19-23 Martie 2018) RO [14] / EN [15]

Raport de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori ( 4 - 8 decembrie 2017, a patra rundă de evaluare) RO [16] / EN [17]

Addendum la cel de-al doilea Raport de conformitate  a România "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)" - "Transparența finanțării partidelor politice" (24 martie 2017 - 18 aprilie 2017, a treia runda de evaluare) RO [18]/EN [19]

Raport de evaluare a României - Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO [20] / EN [21] / FR [22]

Raportul interimar  de conformitate al României, "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (12 - 16 octombrie 2015, a treia rundă de evaluare) RO [23] / EN [24] / FR [25]

Al doilea Raport de conformitate a României, ”Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (decembrie 2014, a treia rundă de evaluare) RO [26] / EN [27] / FR [28]

Raport de conformitate privind România, ”Incriminări (ETS 173 şi 191, GPC 2)” - ”Transparenţa finanţării partidelor” (decembrie 2012, a treia rundă de evaluare) RO [29] / EN [30] / FR [31]

Raport de evaluare a României privind Incriminările (ETS 173 şi 191, GPC 2), (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [32] / EN [33] / FR [34]

Raport de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice, (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [35] / EN [36] / FR [37]


 

Raportul anual de activitate al Ministerului Justiţiei

2017 [38] / 2016 [39] / 2015 [40] / 2014 [41] / 2013 [42] / 2012 [43] / 2011 [44] / 2010 [45] / 2009 [46] / 2008 [47] /2007 [48] / 2006 [49] / 2005 [50] / 2004 [51]


 

                               Raportul anual de activitate al Direcției Naționale de Probațiune

                                2017 [52]2015 [53]


 

Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ministerul Justiției

 

2017 [54]2016 [55] / 2015 [56] /2014 [57] / 2013 [58] / 2012 [59]/ 2011 [60] /2010 [61] /2009 [62] / 2008 [63] / 2007 [64] / 2006 [65] / 2005 [66]/ 2004 [67]

 


 

Raportul anual privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției

2017 [68] / 2016 [69] / 2015 [70] / 2014 [71]/ 2013 [72] / 2012 [73] / 2011 [74]

 


 

Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici

2015 [75]