- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Rapoarte

ring-binder-1507356 [1]


Rapoartele "Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei", adoptate de către CEPEJ

Raportul CEPEJ ediția 2018  - Sisteme judiciare europene (EN) [3] / (FR) [4]

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Sisteme judiciare europene (EN [5]) / (FR [6])

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Prezentare generală (EN [7]) / (FR [8])

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Sisteme judiciare europene (EN [9])

 Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Prezentare generală (EN [10])

ediţia 2014 (date din 2012) EN [11]

ediţia 2012 (date din 2010) EN [12] / FR [13]

ediţia 2010 (date din 2008) RO [14] / EN [15]FR [16]

ediţia 2008 (date din 2006) RO [17] / EN [18]

ediţia 2006 (date din 2004) RO [19]


Rapoartele GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), Consiliul Europei

Raport de follow-up referitor la Raportul ad hoc privind ROMANIA (Regula 34) - (Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 17-21 iunie 2019) RO [20] / EN [21]

Raport interimar de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori ( Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 17-21 iunie 2019, a patra rundă de evaluare) RO [22] / EN [23]

Raportul ad hoc privind ROMÂNIA (Regula 34) - ( Adoptat de GRECO la cea de-a 79-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 19-23 Martie 2018) RO [24] / EN [25]

Raport de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori ( 4 - 8 decembrie 2017, a patra rundă de evaluare) RO [26] / EN [27]

Raport de evaluare a României  ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015,  a patra rundă de evaluare) RO [28] / EN [29]

Addendum la cel de-al doilea Raport de conformitate  a România "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)" - "Transparența finanțării partidelor politice" (24 martie 2017 - 18 aprilie 2017, a treia runda de evaluare) RO [30]/EN [31] /FR [32]

Raport de evaluare a României - Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO [33] / EN [34] / FR [35]

Raportul interimar  de conformitate al României, "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (12 - 16 octombrie 2015, a treia rundă de evaluare) RO [36] / EN [37] / FR [38]

Al doilea Raport de conformitate a României, ”Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (decembrie 2014, a treia rundă de evaluare) RO [39] / EN [40] / FR [41]

Raport de conformitate privind România, ”Incriminări (ETS 173 şi 191, GPC 2)” - ”Transparenţa finanţării partidelor” (decembrie 2012, a treia rundă de evaluare) RO [42] / EN [43] / FR [44]

Raport de evaluare a României privind Incriminările (ETS 173 şi 191, GPC 2), (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [45] / EN [46] / FR [47]

Raport de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice, (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [48] / EN [49] / FR [50]

Addendum la raportul de conformitate a României  (30 noiembrie - 4 decembrie 2009, a doua rundă de evaluare) RO / EN [51] /FR

Raport de conformitate privind România (3 - 7 decembrie 2007, a doua rundă de evaluare) RO [52]EN [53] / FR

Raport de evaluare a României (10 - 14 octombrie 2005, a doua rundă de evaluare) RO / EN [54] / FR

Addendum la raportul de conformitate a României  (9 - 13 octombrie 2006, prima rundă de evaluare) RO / EN [55] /FR

Raport de conformitate privind România (28 iunie - 2 iulie 2004, prima rundă de evaluare) RO / EN [56] / FR

Raport de evaluare a României (4 - 8 martie 2002, prima rundă de evaluare) RO / EN [57] / FR

Rapoarte de evaluare MONEYVAL

Raport de evaluare MONEYVAL din 2014 – a patra runda de evaluare, RO / EN [58] / FR

Al doilea raport de progres al celei de-a treia runde de evaluare din 2011, RO / EN [59] / FR

Primul raport de progres al celei de-a treia runde de evaluare din 2009, RO / EN [60] / FR

Raport de evaluare MONEYVAL din 2008 – a treia runda de evaluare, RO / EN [61] / FR

Sumar al raportului de evaluare din 2003 – a doua runda de evaluare, RO / EN [62] / FR

Sumar al raportului de evaluare MONEYVAL din 2000 – prima runda de evaluare, RO / EN [63] / FR

Convenția de la Varșovia

Raport de progres al României cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS No. 198 – “Convenția de la Varșovia”, Strasbourg, 29 September – 1 October 2014) RO / EN [64] / FR

Raport de evaluare a României cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS No. 198 – “Convenția de la Varșovia”, Strasbourg, 12-14 June 2012) RO / EN [65] / FR

UNCAC

Rezumat executiv privind implementarea de către România a Convenţiei ONU împotriva corupţiei (UNCAC) - Capitolele III şi IV (23 octombrie 2013) RO / EN [66] / FR


Raportul anual de activitate al Ministerului Justiţiei

 2019 [67] / 2018 [68]2017 [69] / 2016 [70] / 2015 [71] / 2014 [72] / 2013 [73] / 2012 [74] / 2011 [75] / 2010 [76] / 2009 [77] / 2008 [78] /2007 [79] / 2006 [80] / 2005 [81] / 2004 [82]


                               Raportul anual de activitate al Direcției Naționale de Probațiune

                            2018 [83]2017 [84]2015 [85]


Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ministerul Justiției

2019 [86]2018 [87]2017 [88]2016 [89] / 2015 [90] /2014 [91] / 2013 [92] / 2012 [93]/ 2011 [94] /2010 [95] /2009 [96] / 2008 [97] / 2007 [98] / 2006 [99] / 2005 [100]/ 2004 [101]


Raportul anual privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției

 2019 [102] / 2018 [103] / 2017 [104] / 2016 [105] / 2015 [106] / 2014 [107]/ 2013 [108] / 2012 [109] / 2011 [110]


Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici

2015  [111]