- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Rapoarte

ring-binder-1507356 [1]

Bilanțul mandatului noiembrie 2015- decembrie 2016 [2]


Raportul "Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei", adoptat de către CEPEJ

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Sisteme judiciare europene (EN [3])

 Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Prezentare generală (EN [4])

ediţia 2014 (date din 2012) EN [5]

ediţia 2012 (date din 2010) EN [6] / FR [7]

ediţia 2010 (date din 2008) RO [8] / EN [9]FR [10]

ediţia 2008 (date din 2006) RO [11] / EN [12]

ediţia 2006 (date din 2004) RO [13]


Raportul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), Consiliul Europei

Addendum la cel de-al doilea Raport de conformitate  a România "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)" - "Transparența finanțării partidelor politice" (24 martie 2017 - 18 aprilie 2017, a treia runda de evaluare) RO [14]/EN [15]

Raport de evaluare a României - Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO [16] / EN [17] / FR [18]

Raportul interimar  de conformitate al României, "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (12 - 16 octombrie 2015, a treia rundă de evaluare) RO [19] / EN [20] / FR [21]

Al doilea Raport de conformitate a României, ”Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (decembrie 2014, a treia rundă de evaluare) RO [22] / EN [23] / FR [24]

Raport de conformitate privind România, ”Incriminări (ETS 173 şi 191, GPC 2)” - ”Transparenţa finanţării partidelor” (decembrie 2012, a treia rundă de evaluare) RO [25] / EN [26] / FR [27]

Raport de evaluare a României privind Incriminările (ETS 173 şi 191, GPC 2), (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [28] / EN [29] / FR [30]

Raport de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice, (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO [31] / EN [32] / FR [33]


 

Raportul anual de activitate al Ministerului Justiţiei

2016 [34] / 2015 [35] / 2014 [36] / 2013 [37] / 2012 [38] / 2011 [39] / 2010 [40] / 2009 [41] / 2008 [42] /2007 [43] / 2006 [44] / 2005 [45] / 2004 [46]


 

                               Raportul anual de activitate al Direcției Naționale de Probațiune

                                  2015 [47]


 

Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ministerul Justiției

 

2016 [48] / 2015 [49] /2014 [50] / 2013 [51] / 2012 [52]/ 2011 [53] /2010 [54] /2009 [55] / 2008 [56] / 2007 [57] / 2006 [58] / 2005 [59]/ 2004 [60]

 


 

Raportul anual privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției

2016 [61] / 2015 [62] / 2014 [63]/ 2013 [64] / 2012 [65] / 2011 [66]

 


 

Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici

2015 [67]