Print

Studiul de piață având ca obiect achiziția de materiale promoționale /de vizibilitate necesare în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii alternative închisorii ”, programul RO 23 “Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate ” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.12.93, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă vă invită să participați la studiul de piață având ca obiect achiziția de materiale promoționale /de vizibilitate necesare în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune  de a furniza servicii alternative închisorii ”, programul RO 23 “Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate ” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Specificatii tehnice | Formular | Erata | Clarificare