Print

Suspendarea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
 1. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
 1. Cererea de suspendare adresată Biroului central pentru expertize judiciare va cuprinde:
 • date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris;
 • motivele pentru care se solicită dispunerea suspendării calității de expert tehnic judiciar (motive temeinice ori incompatibilitate);
 • mențiune cu privire la stadiul expertizelor judiciare în cauzele în care expertul tehnic judiciar a fost numit de organele cu atribuții jurisdicționale.
 1. Cererea de suspendare trebuie însoțită de înscrisuri doveditoare ale motivelor de suspendare invocate.
 1. Suspendarea calității de expert tehnic judiciar se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar, la momentul încetării motivelor care au stat la baza suspendării, este necesar ca expertul tehnic judiciar să formuleze o cerere către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prin care să solicite încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar.
 1. Cererea de suspendare a calității de expert tehnic judiciar, însoțită de înscrisurile doveditoare, se poate depune:
 • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
 • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
 • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
 • prin fax, la numărul 0372.871.140.