- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Suspendarea calității de expert tehnic judiciar

 

  1. Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
  1. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
  1. Cererea de suspendare adresată Biroului central pentru expertize judiciare va cuprinde:
  1. Cererea de suspendare trebuie însoțită de înscrisuri doveditoare ale motivelor de suspendare invocate.
  1. Suspendarea calității de expert tehnic judiciar se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar, la momentul încetării motivelor care au stat la baza suspendării, este necesar ca expertul tehnic judiciar să formuleze o cerere către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prin care să solicite încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar.
  1. Cererea de suspendare a calității de expert tehnic judiciar, însoțită de înscrisurile doveditoare, se poate depune: