Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 13 februarie 2018

  Achiziţionare lucrări de specialitate juridică

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare lucrări de specialitate juridică

  Invitatie

 • 9 februarie 2018

  Achiziţionare organizare eveniment în cadrul proiectului “Seminar european – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare organizare eveniment în cadrul proiectului “Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene.

  Invitatie | Contract servicii | Formular oferta | Clarificare 1

 • 8 februarie 2018

  Achiziţionare servicii de traducere din limba engleză în limba română

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de traducere din limba engleză în limba română a materialelor seminar în cadrul proiectului “Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene.

  Invitatie

 • 6 februarie 2018

  Achiziţie lansare procedură de selecţie a 2 raportori români

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă, anunță lansarea procedurii de selecție a 2 raportori români în vederea desfășurării corespunzătoare a atelierelor de lucru şi pentru sintetizarea aspectelor teoretice şi practice ce vor fi discutate în cadrul acestora, potrivit fișei de proiect - „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” și vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț – cod CPV 79530000-8

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular de oferta

 • 5 februarie 2018

  Achiziție sistem de control acces și pontaj pentru sediul Ministerului Justiției.

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037.204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționare sistem de control acces și pontaj pentru sediul Ministerului Justiției.

  Invitatie | Formular de propunere tehnica |Formular propunere financiara | Anexa 1 | Clarificare 1 | Clarificare 2

 • 1 februarie 2018

  Achiziţie servicii organizare evenimente

  Ministerul Justiției cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării de servicii organizare evenimente – în cadrul proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” – întâlnire de lucru organizată în București, 16 februarie 2018.

  Invitatie | Formular oferta

 • 31 ianuarie 2018

  Achiziționare de materiale electrice

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționarea de materiale electrice.

  Invitatie | Formular oferta financiara | Formular propunere tehnica

 • 31 ianuarie 2018

  Achizitie servicii de traducere pentru limbile : bulgară, polonă și daneză

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicarea prealabilă ’’, conform art. 104 alin (1) lit a) din Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractelor de prestări servicii de traducere pentru limbile : bulgară, polonă și daneză.

  InvitatieDocumentatie atribuire

  Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 05.02.2018 orele 10:30

 • 30 ianuarie 2018

  Achiziţionare servicii de curierat rapid

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de curierat rapid”.

  Invitatie

 • 30 ianuarie 2018

  Achizitionarea de servicii de medicina muncii

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 01.02.2018, inclusiv, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de medicina muncii - Cod  CPV  85147000-1”.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Anexa

Arhiva achizitii publice