Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 4 mai 2017

  Achizitionare de „servicii organizare evenimente”

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.05.2017 orele 13.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2

 • 4 mai 2017

  Achiziţionare servicii de pază permanentă

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de pază permanentă

  Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica

 • 14 aprilie 2017

  Invitatie de participare la studiul de piata organizat de Ministerul Justitiei in vederea achizitionarii de echipamente de birou

  Invitatie | Specificatii tehnice

 • 12 aprilie 2017

  Achiziţie de materiale de vizibilitate/promoționale, inscripționate cu elemente de vizibilitate

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 14.04.2017 orele 14.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale de vizibilitate/ promoționale, inscripționate cu elemente de vizibilitate, necesare în cadrul conferinței finale (”Final conference” - activitatea nr. 8, componenta 1), a proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  InvitatieSpecificatii tehnice | Formular 1 - Propunere financiara | Formular 2 - Propunere tehnica

 • 11 aprilie 2017

  Achiziţionare servicii organizare evenimente

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5 ”

  Invitatie | Anexa invitatie | Formular oferta | Clarificare

 • 11 aprilie 2017

  Achiziţie de servicii de traducere

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de Servicii de traducere din/în limbile engleză/română a materialelor ce vor fi prezentate în cadrul conferinței finale, precum studiul elaborat în cadrul proiectului privind contribuția sistemelor electronice de management al cauzelor la creșterea eficienței sistemului judiciar și alte materiale relevante (de ex. diverse prezentări) pentru proiectul „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 - cod CPV 79530000-8

  Invitatie | Formular oferta

 • 10 aprilie 2017

  Achiziţie de mobilier pentru aparatul propriu

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pana la data de 13.04.2017, ora 14.00,  în vederea achiziţionării de mobilier pentru aparatul propriu, conform cerintelor din invitatia de participare.

  Invitaţie | Formular | Clarificare

   

 • 6 aprilie 2017

  Achiziție de servicii de auditare financiară

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de auditare financiară  în vederea verificării cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular oferta

 • 30 martie 2017

  Achiziţionare servicii de interterpretariat şi servicii de traducere materiale din/în limbile engleză și germană în/din limba română

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de interpretariat din/în limbile engleză și germană în/din limba română pentru 2 zile (LOTUL 1) – cod CPV 79530000-8 şi servicii de traducere materiale (din/în limba română, germană, croată în engleză (LOTUL 2) – cod CPV 79540000-1

  Invitatie | Formular de oferta | Clarificare 1 | Clarificare 2

 • 30 martie 2017

  Achiziţie de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană pentru organizarea sesiunii comune de lucru în cadrul proiectului ”Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2014, „Justiție”– cod CPV 79951000-5 ”

  Invitatie | Formular oferta

Arhiva achizitii publice