Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 11 aprilie 2017

  Achiziţie de servicii de traducere

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de Servicii de traducere din/în limbile engleză/română a materialelor ce vor fi prezentate în cadrul conferinței finale, precum studiul elaborat în cadrul proiectului privind contribuția sistemelor electronice de management al cauzelor la creșterea eficienței sistemului judiciar și alte materiale relevante (de ex. diverse prezentări) pentru proiectul „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 - cod CPV 79530000-8

  Invitatie | Formular oferta

 • 10 aprilie 2017

  Achiziţie de mobilier pentru aparatul propriu

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pana la data de 13.04.2017, ora 14.00,  în vederea achiziţionării de mobilier pentru aparatul propriu, conform cerintelor din invitatia de participare.

  Invitaţie | Formular | Clarificare

   

 • 6 aprilie 2017

  Achiziție de servicii de auditare financiară

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de auditare financiară  în vederea verificării cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular oferta

 • 30 martie 2017

  Achiziţionare servicii de interterpretariat şi servicii de traducere materiale din/în limbile engleză și germană în/din limba română

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de interpretariat din/în limbile engleză și germană în/din limba română pentru 2 zile (LOTUL 1) – cod CPV 79530000-8 şi servicii de traducere materiale (din/în limba română, germană, croată în engleză (LOTUL 2) – cod CPV 79540000-1

  Invitatie | Formular de oferta | Clarificare 1 | Clarificare 2

 • 30 martie 2017

  Achiziţie de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană pentru organizarea sesiunii comune de lucru în cadrul proiectului ”Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2014, „Justiție”– cod CPV 79951000-5 ”

  Invitatie | Formular oferta

 • 28 martie 2017

  Achiziționarea de servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești.

  Invitație de participare

 • 27 martie 2017

  Achiziţionare servicii de protecție de tip antivirus pentru Ministerul Justiției și instanțele de judecată

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de protecție de tip antivirus.

  Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnică

 • 27 martie 2017

  Achiziţionarea de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din incinta Ministerului Justiției, sub formă de abonament lunar

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din incinta Ministerului Justiției, sub formă de abonament lunar, pentru perioada ( estimat) 01 aprilie - 31 decembrie 2017, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini anexat.
  Oferta  se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro până la data de 29.03.2017, ora 11.00.
  Oferta financiară ( valoarea  lei fara TVA/abonament lunar) se va posta și în catalogul electronic disponibil în S.E.A.P

  Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular oferta

   

 • 24 martie 2017

  Achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare a 2 (două autoturisme de teren SUV)

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare a 2 (două) autoturisme de teren SUV”.

  Invitatie | Caiet de sarcini

 • 24 martie 2017

  Selectie formator de limba engleză (terminologie juridică)

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea selectării unui formator de limba engleză (terminologie juridică) care să participe la sesiunile de formare profesională derulate în cadrul proiectului “Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (Grant Agreement no. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6863- “Training the judges in the field of securing the rights of the EU citizens within the criminal proceedings”) până la data de 04.04.2017, ora 13.00, conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular

  Pentru informații suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice.

Arhiva achizitii publice