Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 21 octombrie 2016

  Achiziţie de materiale de vizibilitate pentru proiect – Cod CPV 79823000-9

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de materiale de vizibilitate pentru proiect - Cod  CPV  79823000-9”

  Invitatie | Specificatii tehnice | Formular oferta

 • 21 octombrie 2016

  Achiziţie de servicii organizare evenimente

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de „servicii organizare evenimente - cod CPV 79951000-5"

  Anunt

 • 19 octombrie 2016

  Achizitie servicii de traducere şi interpretariat pentru limba daneză

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", conform art. 104 lit c) din Legea nr.98/2006 privind achiziţiile publice, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de traducere şi interpretariat pentru limba daneză.

  Anunt | Anunt prelungire termen

 • 19 octombrie 2016

  Procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de carburant auto (benzină fără plumb-cifră octanică minimum 95)

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de carburant auto (benzină fără plumb-cifră octanică minimum 95). Documentația aferentă achiziției poate fi accesată prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. 170640.

 • 19 octombrie 2016

  Achiziție de mobilier de birou, scaune, rafturi metalice și fișete

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de mobilier de birou, scaune, rafturi metalice și fișete. Achiziția se derulează în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Documentația aferentă achiziției poate fi accesată prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. 170661.

 • 14 octombrie 2016

  Anunț de participare privind închirierea unui imobil/spațiu pentru arhiva Judecătoriei Pătârlagele

  Anunț de participare privind închirierea unui imobil/spațiu pentru arhiva Judecătoriei Pătârlagele

  Anunț

 • 13 octombrie 2016

  Achiziție directă având ca obiect Flipchart şi table magnetice

  Direcția Națională de Probațiune, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Flipchart şi table magnetice pentru cele 42 de servicii de probaţiune şi pentru Direcţia Naţională de Probaţiune, derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Anunt | Formulare | Lista locatiilor de distributie | Clarificare

 • 13 octombrie 2016

  Anunț studiu de piață/prospectare piață ”Sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă de interior, butoane panică, accesorii montaj – tub PVC/canal de cablu, cablu electric și de efracție)”

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, intenționează să achiziționeze” ”Sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă de interior, butoane panică, accesorii montaj – tub PVC/canal de cablu, cablu electric și de efracție)”, în acest sens invitând  operatorii economici să depună oferta.

  Anunt | Caiet de sarcini | Formular oferta

 • 13 octombrie 2016

  Achiziție de “consumabile pentru imprimante/copiatoare/faxuri”

  Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 0372.041.293, cod fiscal 32967779, în calitate de Autoritate contractantă vă invită să participați la studiul de piață având ca obiect achiziția de “consumabile pentru imprimante/copiatoare/faxuri” pentru sediile Direcţiei/Serviciile de probaţiune locale.

  Invitatie | Anexa | Formulare | Clarificare

 • 12 octombrie 2016

  Achizitie de servicii închiriere autovehicule

  Ministerul Justitiei cu sediul în Bucuresti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractanta, va invita sa ne transmiteti oferta dumneavoastra de pret, pâna în data de 14.10.2016, ora 12.00 pentru achizitionarea de servicii închiriere autovehicule necesare transportului participantilor la conferinta la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creantelor provenite din Infractiuni. Oferta semnata si stampilata se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro , pâna la data de 14.10.2016, ora 12.00.

  Invitatie | Anexa

Arhiva achizitii publice