Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 15 septembrie 2016

  Achiziţii „servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5″

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5"

  Invitaţie | Formular de ofertă | Anexă | Clarificare 1

 • 13 septembrie 2016

  Achiziţie echipamente IT

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 15.09.2016 orele 11.00 pentru  achiziţionare echipamente IT  necesare operaționalizării Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (RELUARE ACHIZITIE PENTRU LOT 2 - IMPRIMANTE)

  Invitatie | Caiet de sarcini | Formular

 • 12 septembrie 2016

  Închirierea unui spaţiu de arhivare dosare

  Tribunalul Constanţa cu sediul în Constanța, str. Traian nr.31, telefon/fax: 0241-619628, intenționează, închirierea unui spațiu de arhivare dosare în municipiul Constanța, cu suprafață utilă de minimum 200 mp, dotat cu rafturi metalice având polițe cu lungime totală de minimum 1.200 metri. Documentația de atribuire se eliberează gratuit, la cerere. Numărul de ofertanți va fi nelimitat. Ofertele se depun/trimit în plic închis la sediul din Constanța, str. Traian nr. 35C, camera 14, prim grefier, până la 28.09.2016 ora 10:00.

 • 12 septembrie 2016

  Achiziţia de materiale promoționale

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării de materiale promoționale, după cum urmează:

  Invitatie | Anexa

 • 7 septembrie 2016

  Achiziţia de „servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5 ”

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5 ”

  Invitaţie | Anexă | Formular de ofertă

 • 6 septembrie 2016

  Achiziționare echipamente IT (computere, laptop-uri, ultrabook, monitoare, switch, router wieless, tablete) și multifuncționale (multifuncționale A3 și A4).

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de echipamente IT (computere, laptop-uri, ultrabook, monitoare, switch, router wieless, tablete) și multifuncționale (multifuncționale A3 și A4). Achiziția se derulează în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Documentația aferentă achiziției se poate obține prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. 169574/06.09.2016.

 • 2 septembrie 2016

  Achiziția unui număr de 141 aparate de aer condiționat (inclusiv montaj și punere în funcțiune)

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura simplificată pentru achiziționarea unui număr de 141 aparate de aer condiționat (inclusiv montaj și punere în funcțiune). Achiziția se derulează în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Documentația aferentă achiziției se poate obține prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare simplificat nr. 391323.

 • 2 septembrie 2016

  Achiziţie echipamente IT

   Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 08.09.2016 orele 14.00 pentru  achiziţionare echipamente IT necesare operaționalizării Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

  Invitație | Caiet de sarcini | Formular | Clarificare 1 | Clarificare 2

 • 2 septembrie 2016

  Achiziţie servicii de cadastru și topografie

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţionare servicii de cadastru și topografie - Cod  CPV  71354300-7”.

  Invitație | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnică | Formular propunere financiară | Raspuns clarificare | Erata

 • 1 septembrie 2016

  Achiziție centrale si aparate telefonice

  Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta de preț, până la data de 06.09.2016, ora 14.00 în vederea achiziționării de centrale si aparate telefonice

  Invitație | Caiet de sarcini | Clarificare

Arhiva achizitii publice