Print

Transparenta - Achizitii Publice

 

 

 • 19 aprilie 2016

  Achiziție de servicii de telefonie mobilă, voce și date și abonamente de fax prin email.

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă având ca obiect achiziționarea de servicii de telefonie mobilă, voce și date și abonamente de fax prin email.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica| Clarificare 1

 • 19 aprilie 2016

  Achiziţie de hârtie format A4 şi hârtie format A3

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră în vederea achiziţionării de hârtie format A4 şi hârtie format A3.

  Invitatie | Formular oferta

 • 18 aprilie 2016

  Achiziție prin cumpărare directă având ca obiect achiziția a două autoturisme Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă având ca obiect achiziția a două autoturisme Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2), derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere Tehnica |Nota anulare procedura

 • 15 aprilie 2016

  Invitaţie de participare selecţie experţi

  Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de Autoritate Contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a 2 experți în cadrul proiectului pre-definit„Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Invitatie | Caiet de sarcini | Comunicare anulare procedura

  The Romanian National Probation Directorate within the Ministry of Justice - Project Promoter, as a Contracting Authority, gives notice of launching a call for selection of 2 experts  in order to deliver the following, under the pre-defined project “Strengthening the capacity of the Romanian probation system for delivering effective alternative to prison interventions”, part of the RO 23 Programme “Correctional Services, including Non-custodial Sanctions”, funded by Norwegian Financial Mechanisms 2009 - 2014

  Notice of selection | Terms of reference | Cancellation notice

 • 14 aprilie 2016

  Invitaţie de participare în vederea achiziţionării de echipamente IT

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare echipamente IT”. 

  Invitaţie

 • 13 aprilie 2016

  Achiziţionare produse de mobilier și alte dotări pentru birou

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ în vederea achiziţionării a următoarelor produse (mobilier și alte dotări pentru birou)

  Invitatie

 • 13 aprilie 2016

  Achiziţie de „servicii asigurare RCA pentru 19 de autoturisme din dotare”

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect achiziţia de „servicii asigurare RCA pentru 19 de autoturisme din dotare”.

  Invitatie

 • 12 aprilie 2016

  Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare

  Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare", conform art. 122 lit. c) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedura pentru instanțele judecătorești.

  Invitatie | Fisa de date | Caiet de Sarcini | Clauze contractuale |Formulare

 • 11 aprilie 2016

  Achiziţionarea de piese de schimb pentru echipamente IT

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de piese de schimb pentru echipamente IT.

  Invitatie

   

 • 8 aprilie 2016

  Achiziţionare lucrări de specialitate juridică

  Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 13.04.2016 orele 13.00 pentru achiziţionare lucrări de specialitate juridică, conform anexei atașată invitației de participare.

  Invitatie | Formular Oferta

  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Arhiva achizitii publice