- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Active fixe și obiecte de inventar

Active fixe și obiecte de inventar propuse pentru scoaterea din funcțiune și transmitere fără plată

Ministerul Justiției

Direcția Națională de Probațiune