Print

chess-pion-1152714

 • 4 decembrie 2015

  Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007

  În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune.

  Proiect Hotarare | Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 • 4 decembrie 2015

  Proiectul ordinului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 3166/C/2012

  În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul ordinului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 3166/C/2012 pentru aprobarea Condițiilor și procedurilor privind transmiterea fără plată între unitățile din sistemul administrației penitenciarelor a produselor obținute în gospodăriile agrozootehnice și Referatul de aprobare.

  Proiect ordin | Referat de aprobare

  Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 • 4 decembrie 2015

  Proiectul de Hotarare a Guvernului privind privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

  În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.
  Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

  Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 • 16 noiembrie 2015

  Dezbatere publică a planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018

  În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiției lansează în dezbatere publică Planul de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018. În procesul de elaborare a documentului au fost implicate toate instituțiile cu atribuții în îndeplinirea obiectivelor strategice. În elaborarea Planului, acestea au beneficiat de asistența unui expert independent, agreat de către Comisia Europeană și Banca Mondială.

  Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1002 sau la adresa de e-mail strategie_justitie@just.ro, până la data de 15 decembrie 2015.

Arhiva proiecte in dezbatere publica