- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Buget anual

letters-1178995 [1]

Bugetul Ministerului Justiției

2019 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - CENTRALIZAT (.xlsx [2])

2019 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - APARAT PROPRIU (.xlsx [3])

2018 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - CENTRALIZAT (.xlsx [4])

2018 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - APARAT PROPRIU (.xlsx [5])

2018 - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE (.xlsx [6])

2018 - AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE (.xlsx [7])

2018 - DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE PROBAȚIUNE (.xlsx [8])

2018 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE  (.xlsx [9])

2018 - OFICIUL NAȚIONAL PENTRU REGISTRUL COMERȚULUI (.xlsx [10])

2018 - CURȚI DE APEL (.xlsx [11])

2018 - File buget activitati finantate integral din venituri proprii (.xlsx [12])

2018 - File buget pe Fonduri Externe Nerambursabile (.xlsx [13])

2017  - centralizat (.pdf [14]) (.xlsx [15])

2016 - aparat propriu și ordonatori principali de credite (.pdf [16]) (.ppsx [17])

2015 - centralizat (.pdf [18]) (.xls [19])

2014 - final (.pdf [20]) (.xls [21]) / 2014 - aparat propriu (.pdf [22]) (.xls [23])

2013 - final (.pdf [24]) (.xls [25]) / 2013 - aparat propriu (.pdf [26]) (.xls [27])

2012 - final (.pdf [28]) (.xls [29]) / 2012 - aparat propriu (.pdf [30]) (.xls [31])


* Prioritățile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor
principali de credite pentru anul 2012 și perspectiva pentru 2013-2015 (.pdf [32])

* Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2016 (.pdf [33]))