- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Buget anual

letters-1178995 [1]

Bugetul Ministerului Justiției

2020

2020 - Ministerul Justției - aparat propriu (.xlsx) [2]

2020 - Ministerul Justiției - centralizat (.xlsx) [3]

2020 - File buget activitati finantate integral din venituri proprii - aparat propriu (.xlsx) [4]

2020 - File buget activitati finantate integral din venituri proprii - centralizat (.xlsx) [5]

2020 - File buget pe Fonduri Externe Nerambursabile - aparat propriu (.xlsx) [6]

2020 - File buget pe Fonduri Externe Nerambursabile - centralizat (.xlsx) [7]

2019

2019 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - CENTRALIZAT (.xlsx [8])

2019 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - APARAT PROPRIU (.xlsx [9])

2018

2018 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - CENTRALIZAT (.xlsx [10])

2018 - MINISTERUL JUSTIȚIEI - APARAT PROPRIU (.xlsx [11])

2018 - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE (.xlsx [12])

2018 - AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE (.xlsx [13])

2018 - DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE PROBAȚIUNE (.xlsx [14])

2018 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE  (.xlsx [15])

2018 - OFICIUL NAȚIONAL PENTRU REGISTRUL COMERȚULUI (.xlsx [16])

2018 - CURȚI DE APEL (.xlsx [17])

2018 - File buget activitati finantate integral din venituri proprii (.xlsx [18])

2018 - File buget pe Fonduri Externe Nerambursabile (.xlsx [19])

2017

2017  - centralizat (.pdf [20]) (.xlsx [21])

2016

2016 - aparat propriu și ordonatori principali de credite (.pdf [22]) (.ppsx [23])

2015

2015 - centralizat (.pdf [24]) (.xls [25])

2014

2014 - final (.pdf [26]) (.xls [27]) / 2014 - aparat propriu (.pdf [28]) (.xls [29])

2013

2013 - final (.pdf [30]) (.xls [31]) / 2013 - aparat propriu (.pdf [32]) (.xls [33])

2012

2012 - final (.pdf [34]) (.xls [35]) / 2012 - aparat propriu (.pdf [36]) (.xls [37])


* Prioritățile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor
principali de credite pentru anul 2012 și perspectiva pentru 2013-2015 (.pdf [38])

* Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2016 (.pdf [39]))