Print

Situația drepturilor salariale (.xls) - actualizat la februarie 2017

VENITURI SALARIALE NETE minim maxim/in plată
brut net brut net
Ministru 19,055 13,365
Secretar de stat 7,360 5,162 21,855 15,329
Secretar general 11,315 7,936
Secretar general adjunct 10,796 7,446
Categoria de personal: personal contractual
Consilier al ministrului 13,721 9,623
Consilier personal 6,259 4,391 6,851 4,834
Director de cabinet
Asistent de cabinet
Secretar personal 2,751 1,944
Consilier pentru afaceri europene 4,627 3,246 6,584 4,568
Expert 6,851 4,866 8,002 5,143
Referent 1,998 1,435 2,665 1,883
Muncitor calificat 2,498 1,771 2,660 1,882
Şofer 2,498 1,771 3,054 2,136
Îngrijitor 1,952 1,403 2,009 1,442
Categoria de personal: personal contractual specific Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe
Manager proiect
Manager IT 9,222 9,222
Manager financiar 9,889 9,889
Manager adjunct 10,665 10,665
Manager tehnic de proiect 9,429 9,429
Responsabil achiziţii, monitorizare contracte
Responsabil achiziţii, monitorizare plan 7,609 7,609
Responsabil CFPP
Responsabil financiar 7,350 7,350
Responsabil IT 11,361 11,361
Specialist sistem judiciar 15,230 15,230
Jurist 15,707 15,707
Consilier tehnic 7,350 7,609 7,350 7,609
Asistent administrativ
Conducător auto 2,782 2,782
Categoria de personal: funcţionari publici
Şef serviciu 11,581 8,123
Şef birou 11,707 8,211
Manager public 9,765 7,098 10,473 7,220
Auditor 7,997 5,609 8,909 6,249
Consilier 3,612 2,533 8,227 5,771
Expert 7,998 5,610
Referent 1,606 1,171 3,314 2,324
Categoria de personal: funcţionari publici cu statut special
Director 7,266 5,043 8,001 5,646
Director adjunct 8,994 6,346
Şef serviciu I 9,275 4,428 8,076 5,699
Ofiţer principal I 3,981 2,809 8,360 5,898
Agent 3,003 2,119 3,787 2,672
Categoria de personal: personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor
Inspector şef 28,639 20,088
Inspector 22,057 15,471 26,150 18,341
Director 23,947 16,797 28,639 20,088
Director adjunct 20,905 15,245 23,016 16,143
Şef serviciu 21,530 15,101 22,831 16,014
Şef birou 21,007 14,734
Personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor 6,416 4,500 23,662 16,597

Alte drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special (.docx)

1. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale personalului de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.79 alin.(6) din Legea nr.303/2004

Art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

Dreptul la decontarea chiriei în cazul în care nu li s-a acordat o locuință de serviciu Art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006
Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul intituţiei Art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006
Dreptul la decontarea a 3 călătorii anual în țară dus-întors, la transportul pe cale ferată clasa I, auto, naval și aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 3 călătorii în țară dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul Art.80 din Legea nr.303/2004, coroborat cu art. 19 lit. c) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 si cu

art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze,in mod gratuit în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Art.25 alin.(1) din Legea nr.303/2004

HG nr.762/2010

2. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale consilierilor ministrului din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul de decontare în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul personal pentru personalul detașat sau delegat în altă localitate decât cea de domiciliu Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

 

Art.13 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Dreptul la decontarea chiriei Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

Art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul instituţiei Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

Art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

 

3. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale personalului contractual din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

 

4. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale demnitarilor și înalților funcționari publici din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la o locuință de serviciu atribuită din fondul locativ aflat în administrarea RAAPPS Art.141 din OUG nr.101/2011
Dreptul de decontare a cheltuielilor de cazare pentru personalul  care nu deține în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București Art.146 din OUG nr.101/2011
Dreptul de a beneficia lunar de decontarea cheltuielilor pentru  o deplasare dus – întors între municipiul București și localitatea în care își au domiciliul, cu orice mijloc de transport Art.147 din OUG nr.101/2011

5. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale funcționarilor publici cu statut special (numiți în temeiul Legii nr.293/2004) din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la uniformă şi echipament specific Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Ordinul ministrului justiției nr. 2908/C/ 2013

Dreptul la alocații pentru hrană Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului nr. 1848/2004

Dreptul la asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1996/2004

Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.36 lit.d) și art.40 alin.(1) din Legea nr.293/2004

Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

Dreptul la compensarea lunară a chiriei Art.40 alin.(2) din Legea nr.293/2004
Dreptul la bilete de odihnă, tratament şi recuperare Art.36 lit.h) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1946/2004

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă Art.36 lit.k) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1398/2007

6. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale funcționarilor publici din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.1 din Ordinului ministrului justiției nr.927/C/2006