Print

Situația drepturilor salariale (.xls) - actualizat la data de 22 martie 2016

 

LEI LEI
VENITURI SALARIALE NETE Minim Maxim
Ministru 15368
Secretar de stat 5162 14326
Secretar general 5289
Secretar general adjunct 4659
Categoria de personal: personal contractual
Consilier al ministrului 5567 9012
Consilier personal 3314 4488
Director de cabinet
Asistent de cabinet 2171
Secretar personal 1748
Consilier pentru afaceri europene 3246 4197
Expert 3848
Muncitor calificat 1295 1331
Şofer 1505
Îngrijitor 822 1117
Categoria de personal: personal contractual specific Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe
Manager proiect
Manager IT 6723
Manager financiar 7236
Manager adjunct 7785
Manager tehnic de proiect 6284
Responsabil achiziţii, monitorizare contracte
Responsabil achiziţii, monitorizare plan 5461
Responsabil CFPP
Responsabil financiar 5341
Responsabil IT 5704
Specialist sistem judiciar 9864
Jurist 10670
Consilier tehnic 5234 5458
Asistent administrativ
Conducător auto
Categoria de personal: funcţionari publici
Şef serviciu 6103
Şef birou 5609
Manager public 4213 7190
Auditor 4149 4701
Consilier 2008 3952
Expert 3631
Referent 1617
Categoria de personal: funcţionari publici cu statut special
Director 4606 6762
Director adjunct 5036
Şef serviciu I 4313 5186
Ofiţer principal I 2604 5436
Ofițer debutant 1566
Agent administrativ principal I 2038 2460
Agent tehnic principal I 2310 2450
Categoria de personal: personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor
Inspector şef 15130
Inspector 10149 13715
Director 12156 14164
Director adjunct 11237
Şef serviciu 9842 12335
Şef birou 10913 11911
Personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor 6066 12291

 
 
Alte drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special (.docx)
 
 

1. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale personalului de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.79 alin.(6) din Legea nr.303/2004

Art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

Dreptul la decontarea chiriei în cazul în care nu li s-a acordat o locuință de serviciu Art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006
Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul intituţiei Art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006
Dreptul la decontarea a 3 călătorii anual în țară dus-întors, la transportul pe cale ferată clasa I, auto, naval și aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 3 călătorii în țară dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul Art.80 din Legea nr.303/2004, coroborat cu art. 19 lit. c) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 si cu

art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze,in mod gratuit în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Art.25 alin.(1) din Legea nr.303/2004

HG nr.762/2010

 
 
2. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale consilierilor ministrului din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul de decontare în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul personal pentru personalul detașat sau delegat în altă localitate decât cea de domiciliu Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

 

Art.13 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Dreptul la decontarea chiriei Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

Art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul instituţiei Art.14 alin.(2) din Capitolul VIII al Anexei VI din Legea cadru nr.284/2010.

Art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006

 
 

3. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale personalului contractual din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

 
 

4. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale demnitarilor și înalților funcționari publici din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la o locuință de serviciu atribuită din fondul locativ aflat în administrarea RAAPPS Art.141 din OUG nr.101/2011
Dreptul de decontare a cheltuielilor de cazare pentru personalul  care nu deține în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București Art.146 din OUG nr.101/2011
Dreptul de a beneficia lunar de decontarea cheltuielilor pentru  o deplasare dus – întors între municipiul București și localitatea în care își au domiciliul, cu orice mijloc de transport Art.147 din OUG nr.101/2011

 
 
5. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale funcționarilor publici cu statut special (numiți în temeiul Legii nr.293/2004) din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la uniformă şi echipament specific Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Ordinul ministrului justiției nr. 2908/C/ 2013

Dreptul la alocații pentru hrană Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului nr. 1848/2004

Dreptul la asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate Art.36 lit.c) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1996/2004

Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.36 lit.d) și art.40 alin.(1) din Legea nr.293/2004

Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006

Dreptul la compensarea lunară a chiriei Art.40 alin.(2) din Legea nr.293/2004
Dreptul la bilete de odihnă, tratament şi recuperare Art.36 lit.h) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1946/2004

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă Art.36 lit.k) din Legea nr.293/2004

Hotărârea Guvernului   nr. 1398/2007

 
 
6. Alte drepturi (exceptând drepturile salariale) ale funcționarilor publici din Ministerul Justiției

 

Drepturi Temei legal
Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu Art.1 din Ordinului ministrului justiției nr.927/C/2006