- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Surse financiare

 

business-graphics-1236425 [1]

Finanţare de la bugetul statului conform art. 62, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 [2] privind finanţele publice.

Fonduri realizate din venituri proprii, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice:

- venituri din încasări din venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară);
- venituri din taxele din înscrieri în AEGRM (O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare);
- venituri din taxe de examen (H.G nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii);
- venituri din chirii locuințe serviciu (H.G nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii);
- venituri din chirie spațiu aflat în administrarea MJ (H.G nr.531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curți de Casație şi Justiţie).

Fonduri externe nerambursabile:

- programe din Fondul Social European (FSE);
- alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013;
- alte facilităţi si instrumente postaderare;
- programul Norvegian pentru Creştere Economică și Dezvoltare Durabilă;
- alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN postaderare;
- programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Fonduri externe rambursabile: acordul de împrumut nr. 4811 – RO pentru implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar” [3].