- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Formulare

pen-622037_960_720 [1]

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Formular [2] pentru cerere - utilizat de reclamant

Formular [3] de răspuns – utilizat de pârât


Procedura rezervării denumirii asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Cerere [4] pentru acordarea disponibilităţii denumirii


Procedura obţinerii de informaţii din registrul naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Cerere [5] de comunicare date din Registrul Național


Procedura supralegalizării actelor oficiale române [6]

Cerere [7] pentru supralegalizarea unui înscris judiciar român

destinat a servi în fața autorităților din străinătate


Reclamație administrativă, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Model cerere [8] pentru răspuns negativ

Model cerere [9] pentru lipsa unui răspuns

Model cerere [10] pentru solicitare informaţii de interes public