Print

Vizita ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

În data de 27.03.2018, în intervalul orar 1330 – 1530 ,ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA, au vizitat Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin.

În debutul vizitei s-au purtat discuții cu conducerea penitenciarului, judecătorul de supraveghere a pedepselor privative de libertate și reprezentanții celor două organizații sindicale constituite la nivel de unitate.

Directorul penitenciarului, subcomisar de penitenciare Răzvan Vasile LĂPUȘTE, a prezentat situația la nivelul instituției cu referire la capacitatea de cazare,  încadrarea cu personal, buget alocat, venituri obținute din prestări servicii cu deținuții,  planuri de investiții, aplicarea normelor privind recursul compensatoriu, realizări și neajunsuri la momentul actual.

În continuare, ministrul justiției a relatat pe scurt demersurile inițiate de Ministerul Justiției privind statutul personalului de penitenciare, dezvoltarea carierei lucrătorilor, crearea de noi locuri de deținere.

Conducerea penitenciarului a salutat sprijinul acordat prin toate demersurile întreprinse, amintind aici statul de funcții aprobat în luna martie 2018, alocațiile bugetare în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție și de muncă ale personalului.

A fost vizitat sectorul administrativ din sediul unității, precum și spațiile din cadrul secției exterioare Vînjuleț, în cadrul celei din urmă persoanele private de libertate aflate în regim semideschis și deschis desfășurând activități lucrative în vederea dezvoltării de abilități pentru reintegrarea în societate.

În acest context, având în vedere arhitectura secției exterioare, raportat la utilitățile deja existente, s-a pus în discuție modernizarea acesteia, prin construirea de noi spații pentru deținuți și pentru personal, cu scopul de a facilita reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate, precum și de a realiza venituri proprii, în contextul aprobării Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate.

Ministrul justiției a menționat faptul că va lua în discuție dezvoltarea/modernizarea secției exterioare Vînjuleț, având în vedere aprobarea Memorandumului privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, în vederea creării condițiilor optime de detenție la standarde europene, precum și  măsura nr. 20 din Programul de Guvernare 2017-2020 (Capitolul Justiție, secțiunea Drepturi fundamentale), care prevede: „Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere acolo unde locațiile permit”.

Întâlnirea a reprezentat o parte componentă a dialogului constant pe care ministrul justiției îl poartă cu reprezentanții sistemului penitenciar în vederea soluționării eficiente a problemelor existente.