Print

Vizita ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la Penitenciarul Pelendava

În data de 27.03.2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA, au vizitat Penitenciarul Pelendava.

În cadrul vizitei s-au purtat discuții cu reprezentanții conducerii Penitenciarului Pelendava, abordându-se aspecte privitoare la condițiile de detenție, activitatea de reintegrare socială, climatul şi condițiile de lucru ale personalului de penitenciare, precum și la metodele de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar.

Ministrul justiției a relatat pe scurt demersurile inițiate de Ministerul Justiției privitoare la statutul și dezvoltarea carierei personalului de penitenciare, precum și la reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate, expirându-și deschiderea în vederea continuării măsurilor întreprinse.

Astfel, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a subliniat importanța asigurării unui climat eficient și eficace în vederea dezvoltării abilităților şi aptitudinilor prosociale ale persoanelor private de libertate, formării profesionale prin calificarea în meserii, educării prin muncă, scopul final fiind reintegrarea acestora în societate dar și obținerea unor venituri proprii în sistemul penitenciar, în contextul aprobării Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate.

Întâlnirea a reprezentat o parte componentă a dialogului constant pe care ministrul justiției îl poartă cu reprezentanții sistemului penitenciar cu scopul de a soluționa, într-un mod eficient, problemele existente.