27/10/2021

Anunţ de participare privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Mehedinti
Anunț | Caiet de sarcini | Documentatie | OMJ 3372

26/10/2021

Direcția Națională de Probațiune invită operatorii economici interesati să depună oferte în vederea atribuirii Acordului– cadru – Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
Invitatie | Caiet de sarcini (.docx) / (.pdf) | Model Acord cadru | Model contract subsecvent | Model formulare | Clarificare 1 | Rezultat procedura

25/10/2021

Anunț privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Serviciul de Probaţiune Olt
Anunț | Caiet de sarcini | Documentatie de atribuire | OMJ 3372

25/10/2021

Anunț privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru serviciul de Probaţiune Bistriţa Năsăud
Anunț | Caiet de sarcini | Documentatie de atribuire | OMJ 3372 | Clarificare

25/10/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru completarea Ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru completarea Ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Proiect de Ordin | Referat de …

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru completarea Ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Read More »


25/10/2021

Anunţ privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Regatul Spaniei
Anunţ privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Regatul Spaniei  |  Anunţul privind îndeplinirea condiţiilor de particpare la interviu şi programarea candidaţilor în vederea susţinerii acestuia | Anunţ privind modificarea programării la interviu  a candidaților înscriși la selecția pentru funcția de magistrat de legătură în Regatul Spaniei | Anunţ privind persoana desemnată …

Anunţ privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Regatul Spaniei Read More »


X