31/01/2022

Proiect de Lege pentru transpunerea art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru transpunerea art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b)  din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 …

Proiect de Lege pentru transpunerea art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Read More »


31/01/2022

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției
Anunț | Formular înscriere | Rezultat selectie dosare | Rezultatele probei scrise | Rezultate interviu | Rezultat final

28/01/2022

2.000.000 de euro pentru o mai bună protecție a victimelor infracțiunilor
Ministerul Justiției, prin secretarul de stat Mihai Pașca, a încheiat astăzi, 28 ianuarie 2022, cu Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PÎCCJ), contractul de finanțare pentru proiectul „Protecția victimelor infracțiunilor”. Finanțarea acestui proiect este asigurată prin programul „Justiție”, parte a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și gestionat de Ministerul Justiției în calitate de operator de …

2.000.000 de euro pentru o mai bună protecție a victimelor infracțiunilor Read More »


28/01/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea …

Proiect de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării Read More »


27/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și transmiterea acestuia …

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova Read More »


27/01/2022

Anunț cu privire la organizarea licitației deschise pentru achiziția publică de servicii de consultanță în proiectul „Corecțional (Correctional)”
Anunț

X