Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Achiziţie publică „Servicii expediere corespondenţă internă şi externă pentru necesarul Ministerului Justiției ( perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2021)”.

[:ro]

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziţia publică cu obiectul „Servicii expediere corespondenţă internă şi externă pentru necesarul Ministerului Justiției ( perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2021)”.

Temei legal:  prevederile art. 111 alin 1 din Legea 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa 2 – procedură derulată conform normelor proprii).

 Invitație de participare | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificari

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.12.2020, ora 08.30.

Solicitările de clarificări vor fi transmise prin email la adresa achizitiipublice@just.ro, iar răspunsul autorităţii contractante, fără datele de identificare ale operatorului economic vor fi publicate la adresa www.just.ro/secțiune achiziții publice, atașat anunțului inițial.

Oferta semnată se va transmite prin email la adresa achizitiipublice@just.ro, până la data de 21.12.2020, ora 10.30.

[:]


Publicat in: 15/12/2020