Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Achiziție servicii curierat rapid pentru anul 2021

[:ro]

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră în vederea achiziționării de servicii curierat rapid pentru anul 2021.

Invitație de participare | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara

Caracteristicile minime pentru achiziția serviciilor de curierat rapid se regăsesc în invitația de participare.

Temei legal: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Anexa nr. 2 (procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice).

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 06.01.2021 ora 10.00.

Oferta semnată se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro, până la data de 07.01.2021 ora 10.00.

[:]


Publicat in: 31/12/2020