Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Achiziţie servicii de organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului “ Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 133609/cod SIPOCA 756.

Ministerul Justiției cu sediul în București, Str. Apolodor nr.17, Sector 5, tel 037.204.1115, adresă email achizitiipublice@just.ro în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta de preț pentru achiziţia serviciilor de organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului “ Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 133609/cod SIPOCA 756.

Pachetul de servicii organizare evenimente va include:

– două ateliere de lucru organizate în București;

– două sesiuni de instruire organizate în teritoriu:

– o conferință de închidere a proiectului organizată în București și

– materiale/obiecte promoționale pentru participanții la conferința de închidere a proiectului.

Cerințele autorității contractante se regăsesc în Caietul de sarcini anexat anuntului.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular de oferta financiara | Formular de oferta tehnica | Declaratie conflict de interese

Solicitările de clarificări vor fi transmise prim e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro, iar răspunsul autorităţii contractante, fără datele de identificare ale operatorului economic care a solicitat clarificările, va fi postat pe site-ul instituţiei la adresa http://www.just.ro/achizitii-publice/, ataşat anunţului iniţial.

Oferta semnată se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro. până la data de 20.06.2023, ora 13.00 și va conține: Propunerea Financiară (Formularul nr.1), Propunerea tehnică (Formularul nr. 2 completat și documente justificative), Formularul nr.3- Declarație privind conflictul de interese.

Răspuns clarificări

Completare: Autoritatea contractantă prelungește data limită pentru depunerea ofertelor până la 21.06.2023, ora 13:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, e-mail achizitiipublice@just.ro , Compartimentul Achiziții Publice.


Publicat in: 14/06/2023