Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Achiziţie servicii de pază la imobilul situat în Calea Floreasca nr.39, sector 1, București

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice (Anexa 2 din Legea 98/2016) având ca obiect achiziţionarea de servicii de pază la imobilul situat în Calea Floreasca nr.39, sector 1, București, pentru o perioadă de 12 luni, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat.

Caiet de sarcini |


Publicat in: 24/12/2021