Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Achiziţie servicii de închiriere sală de conferință și videoconferință pentru organizarea a 2 ateliere de lucru, în cadrul programului „Justiție” finanțat în cadrul MFN 2014-2021

Ministerul Justiției, cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice (Anexa 2 din Legea 98/2016) având ca obiect achiziţionarea de servicii de închiriere sală de conferință și videoconferință pentru organizarea a 2 ateliere de lucru, conform specificațiilor anexate anunțului, pentru organizarea, în București, orientativ în datele de 3 iulie 2023 și 17 noiembrie 2023, în cadrul programului „Justiție” finanțat în cadrul MFN 2014-2021, astfel:
1. închiriere sală de conferință și videoconferință;
2. asigurare masă de prânz pentru participanți;
3. asigurare pauze de cafea pentru participanți;
Oferta semnată se va transmite până în data de 23.06.2023, ora 14:00 la adresa de e-mail: achizitiipublice@just.ro.

Invitație de participare


Publicat in: 20/06/2023