Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Activitatea Direcției Naționale de Probațiune în anul 2021

Direcția Națională de Probațiune a prezentat ministrului Justiției raportul de activitate pentru anul 2021. Serviciile de probațiune pun în executare măsurile și sancțiunile penale, neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată în cazul adulților și toate cele patru măsuri educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică.

În concret, în perioada de referință, sistemul de probațiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sancționate penal, numărul mediu al persoanelor sancționate penal/consilier de probațiune fiind de 96,15 persoane/consilier, cu 15,98% mai mare decât media europeană. 75% dintre aceste persoane au avut impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar 60% obligația de a participa la un program de reintegrare socială.

În ceea ce privește componenta de evaluare psihosocială a persoanelor acuzate și inculpate, solicitată de organele judiciare, media referatelor/rapoartelor de evaluare presentențiale întocmite de un consilier de probațiune în anul 2021 a fost cu 33,86% mai mare decât media europeană (9,37 referate/consilier în România, față de 7,0 referate sau rapoarte de evaluare presentențiale / consilier de probațiune la nivel european).

Acelorași principii, de eficiență și eficacitate, li s-au subscris și intervențiile în procesul de supraveghere a respectării măsurilor şi executării obligaţiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate, 89,38% dintre acestea finalizând cu succes termenul de supraveghere.

Raportat la elementul de buget, suma alocată unei persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, pentru executarea unei măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, a fost, în anul 2021, de 258,16 euro/ an, măsurile și sancțiunile comunitare pe care sistemul de probațiune le gestionează presupunând un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile pe care sistemul penitenciar le administrează. În același registru, în anul 2020, bugetul pentru o persoană aflată în probațiune/an a fost de 220,18 euro, față de 16.972,5 euro/persoană aflată în detenție/an.

Pentru anul în curs, obiectivele Direcției Naționale de Probațiune converg către consolidarea capacității sistemului de probațiune de a contribui la înfăptuirea actului de Justiţie la cele mai înalte standarde, în interesul superior al cetățeanului.

Raportul integral pentru anul 2021 al sistemului de probațiune poate fi consultat aici: https://probatiune.just.ro/rapoarte-si-studii/ 


Publicat in: 21/05/2022