Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Este important să ne adaptăm legislația la standardele europene. Încă un pas important pentru implementarea în legislația românească a unor garanții procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale, precum și cu privire la dreptul suspectului sau inculpatului la un avocat ales.

Guvernul a adoptat, astăzi, un proiect de lege care completează transpunerea unor norme UE, în sensul includerii mențiunii de trimitere la Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Se transpun astfel dispozițiile art. 24 alin. (1) par. 2 din Directivă, potrivit cărora „când statele membre adoptă măsuri naționale de transpunere a directivei, acestea trebuie să conțină o trimitere la directivă sau să fie însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale”.

Proiectul de lege transpune, de asemenea, Directiva 2013/48/(UE) a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.

Modificările vizează completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală și a Codului de procedură penală. În esență, transpunerea are în vedere dreptul persoanei reținute de a solicita încunoștințarea unui membru de familie sau terțe persoane despre măsura luată.

Totodată, completările vizează faptul că suspectul sau inculpatul poate să nu-și exercite dreptul de a fi asistat de un avocat ales. Neexercitarea acestui drept de către suspect sau inculpat trebuie să fie voluntară şi neechivocă, poate fi adusă la cunoștința organului judiciar oral sau în scris și nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a dreptului de a fi asistat de un avocat ales.

Această neexercitare a dreptului de a fi asistat de un avocat ales nu afectează în niciun fel aplicarea reglementărilor referitoare la asistența juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului.
Ministerul Justiției va susține dezbaterea proiectului de lege în Parlament în procedură de urgență, fiind important să asigurăm aplicarea corespunzătoare a legislației Uniunii Europene, în beneficiul cetățenilor.


Publicat in: 04/01/2024