Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea unui imobil – spațiu de depozitare – cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp

Anunț | Caiet de sarcini | Fisa de date| Contract de închiriere | OMJ3372| Erata

Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai scăzut.

Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3.

Termen limită pentru depunere oferte: 01.11.2021, ora: 15:00.

Informații suplimentare privind documentația de atribuire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro

ERATĂ – ”Termen limită pentru depunere oferte: în loc de 01.11.2021, ora 15:00 – se va citi 10.11.2021, ora 14:30, data limită pentru depunerea ofertelor.”

 


Publicat in: 21/10/2021