Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea unui imobil – spațiu de depozitare – cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp

Anunț | Caiet de sarcini | Fisa de date| Contract de închiriere | OMJ3372| Erata

Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai scăzut.

Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3.

Termen limită pentru depunere oferte: 01.11.2021, ora: 15:00.

Informații suplimentare privind documentația de atribuire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro

ERATĂ – ”Termen limită pentru depunere oferte: în loc de 01.11.2021, ora 15:00 – se va citi 10.11.2021, ora 14:30, data limită pentru depunerea ofertelor.”

 


Publicat in: 21/10/2021

X