Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Minuta dezbaterii publice privind proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

***

În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 23 februarie 2024, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Proiectul de act normativ este disponibil pe site-ul Ministerului Justiției la următorul link:

https://www.just.ro/proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-cetateniei-romane-nr-21-1991-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-altor-acte-normative/

La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 22 februarie 2024, ora 16.00, la adresa de e-mail dean@just.ro, cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi, în cazul persoanelor juridice, a numărului şi numelui participanţilor.

Actualizare:

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege şi având în vedere numărul ridicat de persoane care şi-au anunțat participarea, vă facem cunoscut faptul că accesul în sediul ministerului este permis începând cu ora 09.50, grupul de participanţi urmând a fi însoțit de reprezentanți ai Ministerului Justiţiei la sala unde se desfășoară întâlnirea.
Timpul alocat prezentării verbale de propuneri va fi stabilit şi comunicat participanților de către organizatori la începutul întâlnirii, în funcție de numărul participanților care se înscriu pentru a lua cuvântul.


Publicat in: 19/02/2024